logo

Onze diensten


Winkelsurveillance

Voor elke winkelier een ware plaag "winkeldieven", die kunnen tussen het winkelend publiek wandelen of zelfs onderdeel uitmaken van uw eigen personeel. De schade veroorzaakt door deze lieden verschilt weliswaar per branche maar is enorm, niet alleen door hetgeen zij stelen maar ook door de schade die zij veroorzaken.eventos security is een absolute specialist op het gebied van winkelbeveiligingen en heeft hierin dan ook een enorm goede reputatie, dit komt mede omdat zij al jaren grootwinkelbedrijven zoals de Jumbo en de C1000 tot hun klantenkring mogen rekenen.


Hotelbeveiliging

Uw hotel moet een sfeer van rust en ontspanning uitademen, alle activiteiten die gericht zijn op het verstoren van die sfeer en in het verlengde daarvan de veiligheid van gasten en personeel dient voorkomen te worden. We kunnen hierbij denken aan: ongewenste gasten, dronkenschap, geluidsoverlast, ruzie, vandalisme, diefstal. Dit kunt u gemakkelijk voorkomen door het inschakelen van een van onze beveiligingsbeambten die zijn uitgerust met de modernste communicatieapparatuur. Onze beveiliginsbeambten doet zijn rondes door uw hotel, en een druk op de alarmknop is voldoende om versterking te krijgen en de sterke arm te waarschuwen. Waarom zult u dit nalaten! De goede naam van uw hotel evenals de veiligheid van gasten en personeel staan toch bovenaan uw prioriteitenlijstje?


Objectbewaking

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met interne en externe criminaliteit die het bedrijfsproces ernstige schade kunnen toebrengen. Daarnaast komen er steeds meer eisen ten aanzien van de veiligheid zoals brandpreventie, ordehandhaving en controle van personeel en bezoekers. Als primaire taken noemen we o.a.: voorkomen van criminaliteit, handhaven van orde, rust en regelmaat (aangepast aan de behoefte van de opdrachtgever), registratie en bediening van de aanwezige apparatuur zoals alarmsystemen, uitbrengen van duidelijke rapportages, alarmeringsprocedures. Als aanvullende taken: bediening telefooncentrale, algemene receptiewerkzaamheden, licht administratieve taken.


Bouwput beveiliging

Bouwputten/plaatsen hebben niet alleen te maken met diefstallen van bouwmaterialen maar ook van vernielingen en sabotage van de projecten. Dit levert niet alleen grote directe (financiële) schade op maar ook indirecte schade zoals vertraging van de werkzaamheden.

Eventos Security zorgt ook voor andere (veiligheids)werkzaamheden zoals toezicht op de verplichte veiligheidsmiddelen, leveranciers en bezoekers registratie en visitatie van eigen medewerkers, leveranciers en onderaannemers. Dit hoeft niet alleen in de avond en nachturen te zijn maar kan ook overdag en in het weekend kunnen zij aanwezig zijn op de bouwput voor controle, beveiligen en toezicht van de eigendommen en goederen. Eventueel ondersteund door onze mobiele surveillance.


Horecabeveiliging

Eventos Security levert representatieve en goed opgeleide beveiligingsbeambten. Onze medewerkers beschikken over een ruime mate van kennis, ervaring en communicatieve vaardigheden. Als het nu gaat om het uitvoeren van uw toegangscontrolem algehele veiligheidm brandpreventiem preventief en/of corrigerend optreden, zij leveren u een optimale en effectieve beveiligingsdienst. In de horeca werkt met vaak met een doordacht concept. Onze medewerkers passen zich hier op aan en zijn zeer representatief en voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

U kunt erop vertrouwen dat onze medewerkers een positieve bijdrage leveren door een correcte uitvoering van de aan hen toebedeelde beveiligingstaken met inachtneming van de aan hen verstrekte wettelijke bevoegdheden.


VIP

Voor Eventos is eigenlijk ieder klant een VIP. Toch kan het voorkomen dat u vanwege uw werkzaamheden, status of functie extra hoge eisen stelt aan de beveiliging van uzelf en de personen in uw gezelschap. Samen met de specialisten van Eventos VIP beveiliging kunt u bepalen welke extra services, zoals bijvoorbeeld speciaal vervoer nodig zijn om uw beveiliging goed te organiseren.

Voor al onze dienstverlening in persoonsbeveiliging geldt dat we altijd eerst een risicoanalyse en een profielschets maken. Op basis daarvan wordt, in samenspraak met u als opdrachtgever, een persoonlijk beveiligings- en preventieplan opgesteld. Hierin wordt bepaald hoe intensief de persoonsbeveiliging zal zijn. Zo worden de risico's tot een minimum beperkt.


Professionele beveiliging voor uw coffeeshop

Eventos Security beidt beveiligingsdiensten aan voor coffeeshops. Wij zorgen voor handhaving en veiligheid in en om de coffeeshops. Door een beveiliger voor de deur van een coffeeshop te hebben zorgt dit voor een fijn en veilig gevoel voor omwonenden. Door het inzetten van beveiliging geven we niet alleen in de buurt een positief signaal af maar ook richting de gemeente. We geven hiermee aan dat we samen een doel nastreven, dat is veiligheid, minder overlast en imagoverbetering voor uw coffeeshop. Het draagt bij aan de maatschappelijke orde. Beveiliging voor coffeeshops is niet alleen goed voor de directe omgeving maar ook voor u als coffeeshophouder. Er wordt strenger gecontroleerd dus minder kans op overtredingen en een veiliger situatie binnen uw coffeeshop!


Preventief surveilleren

Onze beveiligers zullen indien gewenst voor aanvang, tijdens, en na afloop van uw evenement op en om het evenemententerrein vaste surveillancerondes uitvoeren. Door deze manier is de beveiliger overal zichtbaar op het evenemententerrein aanwezig. Zo kan hij door zowel de bezoeker als exploitant snel worden aangesproken en eventuele onregelmatigheden vaststellen.


Nachtbewaking

Vandalisme, diefstallen en inbraken zijn momenteel aan de orde van de dag. Koperdieven weten steeds vaker hun slag te slaan in de nachtelijke uurtjes met alle gevolgen van dien. Onze beveiligers zullen 's nachts uw evenemententerrein beveiligen en adequaat reageren bij onregelmatigheden.


24-uurs bewaking en toegangscontrole op woonwagen- en pakwagenlocaties

Woonwagenlocaties zouden niet zomaar voor iedereen toegankelijk moeten zijn, deze woonwagenlocaties zijn in het verleden veelvoudig doelwit geweest van inbraken. Reden genoeg om de beveiliging op deze woonwagen- en pakwagenterreinen aan te scherpen. Onze beveiligers zullen toezicht houden op het betreden van het terrein doormiddel van portierservice maar ook door middel van surveillancerondes waardoor zij in staat zijn, om in geval van calamiteiten of onregelmatigheden, snel te kunnen ingrijpen.


Assistentie bij onregelmatigheden en/of calamiteiten

Beveiligers zijn vaak als eerste ter plaatse als het gaat om calamiteiten. De werkzaamheden van onze beveiligers bestaan in dat geval uit het constateren en rapporteren van een situatie, het alarmeren van de noodzakelijke hulpdiensten en het waarborgen van de veiligheid voor bezoekers en omstanders. Maar ook bij onregelmatigheden zijn onze beveiligers uiterst bekwaam in het opnemen en doorgeven van een signalement, het alarmeren van bijvoorbeeld politie en het assisteren bij een eventuele aanhouding van een verdachte.


Toezichthouding op handhaving van huisregels

Onze beveiligers zullen er op toezien dat de opgestelde huisregels worden nageleefd. Bezoekers die het evenemententerrein betreden met fietsen of scooters zullen hierop worden aangesproken, en ook het in bezit zijn van alcohol, drugs, glas, scherpe voorwerpen en/of overige wapens zal niet worden toegestaan.


Toezichthouding op vluchtwegen, brandweerroutes en overige calamiteitenroutes

Onze beveiligers zullen tijdens het evenement toezicht houden op de zogeheten calamiteitenroutes. De praktijk heeft ons geleerd dat deze calamiteitenroutes vaak worden gehinderd door geparkeerde auto's, verkeerd geplaatste afvalcontainers en toeleveranciers die vaak onnodig lang hun vrachtauto parkeren voor het laden en lossen. In deze situaties zullen onze beveiligers er voor zorgdragen dat de veiligheid op uw evenement gewaarborgd blijft.


Extra diensten

 • Professionele beveiliginspost op uw evenement
 • Parkeerbegeleiding
 • Hondengeleider
 • Sleutelhouderservice
 • Gastheer/gastvrouw
 • Receptie medewerkers en cassières
 • EHBO post
 • Ambulance
 • Toilet units (inclusief beheer)
 • Brandpreventie en EHBO preventie voorafgaand of tijdens uw evenement

> Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden


Een succesvol evenement, groot of klein, staat of valt met een fijne sfeer voor, tijdens en na afloop van een evenement

Contact

Eventos Security
Verrijn Stuartlaan 50
2288 EP Rijswijk

T: (070) 220 03 18
M: 06 41 37 28 20
E: info@eventossecurity.nl

KVK: 61608394
BTW: NL1833.109.25.B02

 

Actueel

 • 'Goed gastheerschap aan de voordeur - Eventos Security | Highlife Magazine'
  > lees meer
 • 'Utrechter aangehouden met vals geld | RTV Utrecht'
  > lees meer

 

Gespecialiseerd in

 • Preventief surveilleren
 • Nachtbewaking
 • 24-uurs bewaking en toegangscontrole op woonwagen- en pakwagenlocaties
 • Assistentie bij onregelmatigheden en calamiteiten
 • Toezichthouding op handhaving van huisregels
 • Toezichthouding op vluchtwegen, brandweerroutes en overige calamiteitenroutes